www.konusmakilavuzu.com fransızca gündelik kelimeler ve cümleler garsonlar ve resepsiyonistler için fransızca selamlaşma tanışma fransızca bedava online günlük kelimeler www.konusmakilavuzu.com fransızca eğitim fransızca dilbilgisi fransızca bedava kurs ders fransızca gündelik kelimeler ve cümleler garsonlar ve resepsiyonistler için fransızca selamlaşma tanışma fransızca bedava online günlük kelimeler

FRANSIZCA KONUŞMA KILAVUZU

İNGİLİZCE RUSÇA FRANSIZCA ALMANCA İTALYANCA İSPANYOLCA PORTEKİZCE NORVEÇÇE İSVEÇÇE ÇİNCE ARAPÇA  
İLETİŞİM
 

FRANSIZCA KONUŞMA KILAVUZU

İNSAN VÜCUDU
 
  DİNLE
Qu'est-ce que c'est?keskösebu nedir?

     
Mon nom estmon nom estbenim adım
     
D'où êtes vous?du et vuhangi ülkedensin?
     
Quel est votre nomkel e voth noadın nedir?
  
Bonjour!bonjurmerhaba
     
Bonsairbonsuariyi akşamlar
     
Bonne nuit!bon nüiiyi geceler
     
Comment allez-vous?komant ale vunasılsınız?
Au revoir!o rövuarhoşçakal
     
Merci!mersiteşekkürler
     
Je suis désoléjö svi dezoleafedersin
     
Je t'aimejö temseni seviyorum
     
Permettez s'il vous plaîtpermete silvu plemüsade edermisiniz
     
Comment?komonnasıl?
     
Combien?kombiyenne kadar?
     
Parlez-vous anglais ?pahr le vu angleingilizce biliyor musun ?
     
L'addition, s'il vous plaîtladisyon silvuplehesap,lütfen
     
Tout va bientu va biyenher şey yolunda mı ?
     
C'est combien ?se kumbiyanfiyatı nedir?
     
Quoi ?kuane?
     
C'est où ? se uo nerde(cansız varlıklar için)
     
Quand ?khane zaman?
     
C'est loin ?se luauzak mı ?
     
Je ne parle pas le Françaisjö nö parl pa la fronsefransızca konuşmuyorum
       
Ça va ?sa vaiyi misin ?
       
Quel âge avez-vous ?kel aj avevuyaşın kaç?
       
Aidez-moi !ede muayardım edin
       
 Bien sûrbien sütabiki
       
C'est toutse tuhepsi bu kadar
       
Pourquoi ?puhkuaniçin?

 

İLETİŞİM